Zachowanie tajemnicy

Zgodnie z zasadami obowiązującymi tłumaczy - biegłych sądowych, zapewniam, że treść przekazywanych mi do tłumaczenia dokumentów nie zostanie przeze mnie ujawniona osobom trzecim.
Zachowanie ścisłej tajemnicy dotyczy także informacji uzyskanych w trakcie tłumaczeń ustnych.