Cennik

Ceny netto za jedną stronę tłumaczenia uwierzytelnionego:

Z języka węgierskiego na język polski 35,00 zł
Z języka polskiego na język węgierski 45,00 zł
Kopia tłumaczenia uwierzytelnionego 25%
Zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym 35%
Uwierzytelnienie dostarczonego tłumaczenia 50%
Tłumaczenie ekspresowe dopłata 50%
Tłumaczenie superekspresowe dopłata 100%
Tłumaczenia nieuwierzytelnione:
Ceny za tłumaczenia nieuwierzytelnione (pisemne i ustne) każdorazowo ustalam ze Zleceniodawcą po zapoznaniu się z rodzajem tekstu i terminem wykonania.